Projekt: Inicjatywy dla Miasta

Utworzenie grupy inicjatywnej na rzecz upiększania mieszkaniówki PRL – wielka płyta w nowym wystroju. Przy współpracy z Miastem, z Wydziałem Architektury na Warszawskiej Politechnice i Akademii Sztuk Pięknych, stworzenie pakietu projektów detali architektonicznych ( rynny, balkony itp. ), które nadałyby nowy wizerunek peerelowskim blokom. Jako propozycja dla Spółdzielni Mieszkaniowych na wypadek remontu. Uświadamianie możliwości! Niewielki koszt - świetny efekt!  7436 wizyt na stronie!