POLECAMY!!! Marian Nowiński – Na przestrzeni…

     W  Akademii Sztuk Pięknych na Krakowskim Przedmieściu zobaczycie retrospektywną wystawę Mariana Nowińskiego, malarza, plakacisty, rysownika. Profesor ASP i dziekan w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole technik komputerowych, ma za sobą ponad 30 lat pracy twórczej i edukacyjnej, wiele nagród i kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą. Twórca Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Starym Sączu. Przystojniacha.

 

      Wystawę w auli ASP można oglądać do 30 maja 2011. Towarzyszy jej album –  wydany z nadzwyczajną starannością i z płytą zawierającą prace artysty. Poniżej opis księgi, artystycznego pamiętnika Nowińskiego, z ręki i w rozbuchanej, plastycznej wizji Władysława Serwatowskiego, krytyka sztuki, wykładowcy ASP i przyjaciela artysty. Też się z nim przyjaźnimy.

 

     Popatrzcie na jedną z wczesnych prac Nowińskiego: Dama ze świnką - w oleju. ( jak byczki, według Władka S., ale czy one nie bywały raczej w pomidorach ? ) W albumie Damy nie znajdziecie. To jedna z niewielu prac Mariana, malowanych farbą olejną, którą szybko, uczulony na jej składniki, zarzucił. Brunetka patrzy na świat przez ciemne lenonki, więc można przypuszczać, że rzeczywistość wydaje jej się przydymiona. Co widzi? Nas. My, stojący przed obrazem, pozbawieni ostrych krawędzi,  zapewne wypadamy w jej oczach łagodnie. Różowa świnka, rozłożona w ramionach kobiety ma coś do powiedzenia: Spać.. pisze na wylocie z jej ryjka artysta. Cały Nowiński. Bohaterowie obrazów profesora są zawsze gadatliwi. I za to też cenimy Mariana N.

 

---------------------------

 

“Nowiński  plakat – rysunek – kolor” w naszych rękach

Amor artibus et amor librorum nos unit
Łączy nas miłość ku sztuce i do książek

 

            Wagą przypomina dysk olimpijski. Jej pełne wymiary to 305 mm x 248 mm x 26 mm . Dotyka wnikliwie sfery intymnej, bada indywidualne dzieje obejmujące historię 37 lat. Skupia uwagę, zaciekawia, zdumiewa, informuje a nawet hipnotyzuje kompozycją i barwą. Intryguje i porusza piękną frazą, narracją literacką i wizualną. Może być zrozumiała dla 350 milionów osób anglojęzycznych, 300 milionów francuskojęzycznych i 50 milionów osób posługujących się językiem polskim. Na 256 stronach ukazuje dorobek artystyczny połączony trzema kategoriami twórczymi – plakatem – rysunkiem - kolorem. Niesie pogląd dotyczący Bohatera - rozpięty między mitem a snem. Snem odległym od odpoczynku i relaksu, ale snem także jako zjawisko twórcze realizujące się w petryfikowanych marzeniach. Księga nasycona językiem naukowym - kwitnie. Jej perspektywa artystyczna jest osadzona na doświadczeniach hiszpańskich z Don Kichotem jako zjawisku sprawczym. To, co rozpoczyna się od nieboskłonu -  dociera przez maestrie kompozycji - znacznie dalej. Do nowej syntezy, wyrażonej w ekspresji lapidarnej jednego znaku. Doświadczamy tajemnicy, ale jakby po nici Ariadny docieramy do ujrzenia nowego i głębokiego sensu. Poznanie sensu przemienia się w epifanię kolekcjonera, który współuczestniczy w twórczym rytuale laudacji dzieła. Jeżeli szukając wzruszenia doświadczymy artystycznej przemiany oznacza to, że groteska i absurd dysponują niezwykłym temperamentem i siłą transformującą.            

          W dziele dotyczącym twórczego życia profesora Mariana Nowińskiego porusza dedykacja. Ten wpis ma unikalna melodię, siłę prawdy, emocji twórczych, uczucia i inwokacji „Teresie, która była moją inspiracją i natchnieniem”. 

           W Warszawie są dwie uczelnie, plasowane w rankingach ogólnopolskich na czołowych miejscach wśród szkół wyższych. Autorytet rankingów wynika z diagnoz i pozycji Polskiej Akademii Nauk i wysokonakładowych tytułów prasowych „Polityki”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost”. Uczelnie - to Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Łączy je od kilku lat profesor Marian Nowiński. Aktywny jako twórca, nauczyciel akademicki i dziekan otrzymał od macierzystych Uczelni album, książkę artystyczną, monografię swego dorobku twórczego. Profesor Nowiński wniósł do księgi imponującej rozmachem, kształtem i różnorodną perspektywą badawczą - całe swoje archiwum. Otrzymał dzieło, które pod redakcją  i z wkładem autorskim Tadeusza Walentowicza współtworzyli Abel Murcia, Mariusz Knorowski, Włodzimierz Orzeł, Lucjan Hanak, Maria Teresa Krawczyk, Piotr Szymor, Dorota Raciborska i Andrzej Stroka, który układ graficzny i typograficzny książki i CD ułożył. Dokonał wyboru i zamieścił wszystko co w księdze, o albumowym charakterze, o profesorze Marianie Nowińskim być powinno. Z kadrowaną fotografią na grzbiecie albumu do czytania i monografii do oglądania. Z dwoma znakami ISBN dla ASP i PJWSTK jako współedytorów 978-83-61558-41-5 i 976-83-89244-88-8.

 

 Władysław Serwatowski   
 12131 wizyt na stronie!